Hanzepraktijk Kampen
Huisartsenpraktijk

PROJECT OPEN - INZAGE EIGEN MEDISCH DOSSIER

Project OPEN - Inzage in uw dossier

Wij nodigen u van harte uit uw eigen dossier te openen op MijnGezondheid.net. Op dit gezamenlijke internetportaal van de praktijk en de apotheek krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische en medicatiedossier. Verder kunt u bijvoorbeeld herhaalmedicatie aanvragen, labuitslagen bekijken, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, een e-Consult aanvragen en betrouwbare informatie over uw aandoeningen en medicatie raadplegen.

Voor wie is MijnGezondheid.net bedoeld?

Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan, kunnen een dossier openen op MijnGezondheid.net. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig. Informatie over DigiD en het aanvragen ervan vindt u op www.digid.nl.


Hoe opent u een dossier op MijnGezondheid.net?

  • U kunt deze link gebruiken om direct een account aan te maken.
  • De huisarts activeert dan een koppeling in het dossier. U ontvangt nadien een e-mail van MijnGezondheid.net om het portaal activeren. Zodra u als patiënt voor de eerste keer op het portaal van MijnGezondheid.net gaat inloggen, moet u het contract met uw zorgverlener digitaal ondertekenen. Door deze akkoordverklaring digitaal te ondertekenen bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de praktijk en apotheek goed en betrouwbaar is geregeld.
  • Vervolgens kunt u de Med Gemak app downloaden, hiermee kunt u makkelijk inloggen in uw eigen dossier.


U kunt de mogelijkheden van MijnGezondheid.net ook online bekijken