Hanzepraktijk Kampen
Huisartsenpraktijk

HUISARTSENPOST ZWOLLE

Buiten kantooruren belt u in geval van spoed of dringende zaken naar het nummer van de Huisartsenpost in Zwolle 0900 - 333 6 333 

Voor meer informatie kijkt u op:


De Huisartsenpost verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren en tijdens de feestdagen in een groot gebied rondom Zwolle, Hardenberg en in de Flevopolder. Als er geen sprake is van een levensbedreigende situatie maar er wel op korte termijn een huisarts naar uw klachten moet kijken, of medisch advies nodig is, dan belt u met de Huisartsenpost. U kunt de huisartsenpost alleen bezoeken nadat u telefonisch contact met hen gehad hebt.


112 als iedere seconde telt!

Als u denkt dat er sprake is van acuut levensgevaar, bel dan 112. Dit nummer is niet bedoeld voor het bespreken van gezondheidsklachten die niet acuut of levensbedreigend zijn.


Openingstijden van de Huisartsenpost

  • Werkdagen

Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur

  • Weekend

Vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur.

  • Feestdagen

Op feestdagen gedurende 24 uur per dag.
De Huisartsenpost werkt uitsluitend op telefonische afspraak!


Zorg dat u de benodigde gegevens bij de hand hebt

Bij ieder telefoongesprek heeft de Huisartsenpost de volgende gegevens nodig:

  • Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
  • Naam eigen huisarts
  • Namen gebruikte medicijnen
  • Naam zorgverzekeraar en polisnummer


U belt en dan?

De doktersassistent van de Huisartsenpost bepaalt in overleg met u welke hulp noodzakelijk is. Dat kan een zelfzorgadvies zijn, een verwijzing naar het spreekuur van de eigen huisarts, maar ook een afspraak op de Huisartsenpost, waar de huisarts de patiënt kan onderzoeken. In sommige gevallen een afspraak voor een (spoed)visite door de spoedarts bij u thuis. De doktersassistent kan in overleg met een huisarts alsnog besluiten een ambulance naar u toe te sturen.


Adres van de Huisartsenpost

Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. De huisartsenpost bevindt zich in Isala Spoed, naast de spoedeisende hulp in de nieuwbouw van de Isala.


Dienstapotheek

Voor spoedmedicatie buiten kantooruren kunt u terecht bij de Spoedapotheek van de Isala. Deze bevindt zich in de centrale hal van de Isala, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, telefoonnummer 038 – 4556227, 


Inzage van uw medisch dossier op de huisartsenpost in Zwolle

Als Hanzepraktijk gebruiken wij het informatiesysteem Medicom. Als u ’s avonds of in het weekend naar de huisartsenpost gaat, kunnen de waarnemende medewerkers (huisartsen en doktersassistentes) die betrokken zijn bij uw bezoek, uw actuele medische gegevens inzien. Na uw bezoek ontvangt uw huisarts daarvan een waarneembericht. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de huisartsenpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij uw huisarts aangeven. 

Daarnaast kunnen uw actuele medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt worden uitgewisseld. Dat is een beveiligde koppeling van een landelijk dekkend systeem. Hier dient u echter zelf actief wél of géén toestemming voor te geven via de website www.volgjezorg.nl of aan uw huisarts (als dat in het verleden nog niet gedaan is).