Hanzepraktijk Kampen
Huisartsenpraktijk

OPNEMEN VAN HET GESPREK

Veel artsen maken wel eens mee dat een patiënt een gesprek wil opnemen. Een geluidsopname kan de zorgverlening ondersteunen en patiënten grip geven op het zorgtraject. Tegelijk kan het maken van een geluidsopname ook ongemakkelijk voelen en het gesprek beïnvloeden. Wat zijn de regels en hoe hiermee om te gaan? De KNMG-handreiking biedt artsen handvatten om het opnemen van gesprekken door patiënten op een goede manier te integreren in de praktijk. Een korte visuele weergave vindt u in de infographic.


Belangrijkste punten:

  • Patiënten mogen volgens de wet een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen.
  • Zij hoeven dit niet vooraf te melden, maar het komt de verstandhouding ten goede als dit wel gebeurt. Ook de Nederlandse Patiëntenfederatie draagt dit uit.
  • Een open, uitnodigende houding van de arts verlaagt de drempel en kan heimelijke opnames voorkomen. Denk aan een aankondiging in de wachtkamer over het opnemen van gesprekken.
  • Zo ontstaat ruimte om samen te bespreken welke behoefte de patiënt heeft en welke informatieoverdracht hier het beste bij past. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een samenvatting van het gesprek aan het eind van het consult.
  • Openbaarmaking van een geluidsopname, bijvoorbeeld via sociale media, mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd.