Hanzepraktijk Kampen
Huisartsenpraktijk

PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Praktijkondersteuner somatiek

Een niet meer weg te denken functie in de huisartsenpraktijk is die van “praktijkondersteuner huisarts”, afgekort POH. De huisarts delegeert bepaalde medische taken aan de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner draagt vervolgens zelfstandig zorg voor deze taken. De praktijkondersteuner is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het controleren en adviseren van diabetes patiënten, patiënten met astma en COPD, patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, overgewicht en hoge bloeddruk. Zij heeft ook wondverzorging in haar takenpakket en zij kan u helpen met het stoppen met roken.

Ina ter Avest, praktijkondersteuner somatiekJanneke Boone, praktijkondersteuner somatiek

  • Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
  • BIG-nummer: 19049120930
Praktijkondersteuner GGZ

Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u terecht voor uitgebreidere gesprekken en hulp dan in een normaal consult bij de huisarts mogelijk is; bij problemen van psychische aard. Zij behandelt patiënten met onder andere angsten, burn-out, depressie en fobie.

Suzanne Schaafsma, praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

  • Aanwezig op woensdag.
  • Registratienummer landelijke vereniging POH-GGZ: 3709