Hanzepraktijk Kampen
Huisartsenpraktijk

NHG GEACCREDITEERDE PRAKTIJK

Sinds 2014 heeft de Hanzepraktijk het NHG-keurmerk gekregen. Recent is deze accreditatie vernieuwd. 
We hebben veel energie in dit intensieve traject gestoken. De praktijk is eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere huisartsenpraktijken. Op basis van richtlijnen zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld om de kwaliteit telkens op een hoger niveau te krijgen. Een persoon van het keuringsinstituut houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan alle (strenge) voorwaarden wordt voldaan.