Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

E-mailconsult

Via onderstaand e-mailadres kunt u een niet-spoedeisende medische vraag aan uw huisarts stellen. Dit geldt ook voor het opvragen van uitslagen van bloed- of röntgenonderzoek.

Om één en ander zo goed mogelijk te laten verlopen, is het goed om rekening te houden met het volgende:

- Vermeld in de e-mail niet uw volledige naam, maar alleen de initialen (voorbeeld: J. v D als u Jan van Dijk heet), vermeld wel uw geboortedatum.
(Volgens wet AVG mag e-mailverkeer niet direct herleidbaar zijn naar 1 persoon. Als u uw geboortedatum en initialen vermeldt is voor ons duidelijk wie u bent.)

- Dit e-mailadres is niet bedoeld voor het bestellen van herhaalmedicatie, bel dan de herhaalreceptenlijn: 038 - 331 2191 - kies in het keuzemenu optie 2. 

- Dit e-mailadres is ook niet bedoeld voor het maken van een afspraak op het (telefonisch) spreekuur.

- Als u een vraag heeft die met spoed beantwoord moeten worden, neem dan telefonisch contact met ons op: 038 - 331 2191.

- Uw vraag wordt altijd beantwoord, meestal binnen twee werkdagen, tijdens vakanties zal de beantwoording van uw vraag langer duren.

- Het e-mailadres van de praktijk is:

info@hanzepraktijk.nl

 

Onze praktijkondersteuners hebben ook een e-mailadres. Zie Medewerkers